Malířka Blanka Menci – životopis

 

Mgr.Blanka Františka Menči – "sama o sobě"

Portrét – Mgr. Blanka Františka Menčíková

Narodila jsem se v Brně v roce 1951. Od té doby je kreslení a malování mým největším koníčkem. Když jsem se v dětství vrátila z kina, sedla jsem hned k bloku a kreslila své dojmy. Postupně jsem získala velkou zručnost. Obdivovali to mí spolužáci, kolegové i  profesoři na VŠ. Když jsme třeba v atelieru ak. mal. Bulanta kreslili zadané téma, někteří kolegové to v daném čase stihli, jiní to dodělávali doma, já jsem to namalovala 3 až 4 krát z různých úhlů.

Po skončení studia jsem učila výtvarnou výchovu na několika brněnských školách a malovala obrazy pouze pro radost svoji a svých přátel. S učitelstvím jsem v roce 1993 ze zdravotních důvodů skončila a od té doby se malováním obrazů živím. Živit se vlastním "koníčkem", malováním, byl vždy můj sen, který se mně od té doby plní.

V poslední době maluji obrazy zajímavou technikou, objevila jsem osobitý malířský styl. Nazvala jsem ho "dřevokresba". Olejovými barvami zvýrazňuji přírodní strukturu dřeva a pomocí barvy v ní nalézám nejrůznější alegorické, abstraktní i realistické náměty. Ve využití přírodní kresby dřeva vidím fantastické možnosti své umělecké realizace. Vystupující struktura dřeva dává mým obrazům jedinečnost a neopakovatelnost. Strašně moc mne to baví!
Nevyhýbám se ani malování moderních obrazů a motivů, snažím se v nich uplatnit svoji fantazii a barevnou kompozici. Ukázky takových obrazů mám na své stránce Výtvarný atelier. Doporučuji prohlédnout si tam ukázky alespoň v sekci Moderna nebo obrazy dřevokreseb v sekci Fantazie.

Kromě volné tvorby maluji obrazy i na zakázku. Nakreslím třeba Váš oblíbený pohled do krajiny (pokud ho vyfotíte), nebo napodobím obraz od Vašeho oblíbeného malíře, nebo nějaký známý motiv, pokud po něm zatoužíte. Vše, co vidím, dokáži realisticky namalovat. Výsledek závisí jen od kvality předlohy.

Zvlášť se mně daří malovat portréty a karikatury. Je o ně také mezi lidmy největší zájem a těší mne, že se moji zákazníci ke mně vrací. Jsem ráda, že jsou spokojeni a mají z mých obrázků radost.

Další životopisy / co o mně napsali jiní:

Výňatek z knihy "WHO IS… ?" vydalo "Who is Who", Verlag für Personenenzyklopädien AG, Alpenstrasse 16, CH–6304 Zug, 1.vydání 2002, ISBN 3–7290–0035–7:

P: svobodné povolání – malířka; F: výtvarný ateliér; AF: 636 00 Brno, Skorkovského 58; email: artatelier@quick.cz www: www.sweb.cz/artgalerie N: Brno, 20.01.1951; JM: Ing. Pavel; D: Pavel (1976), Lada (1977); R: Antonín, ladič klavírů a Marta; VP: hudebně zaměřená rodina; V: 1960–66 LŠU J. Kvapila, Brno, výtvarný obor, 1969–73 UJEP Brno, Pedagogická fakulta, obor výtvarná výchova (profesoři – akad. mal. Bulant, Drápal, Laštůvka, Zhoř); K: 1973–90 učitelka výtvarné výchovy na brněnských ZŠ, od 1990 svobodné povolání, malířka, pracuje různými malířskými technikami – uhel, pastel, tuš, tempera, akvarel, kvaš, nejčastěji olej, začala používat a postupně dále rozvíjí novou vlastní techniku tzv. dřevokresby, kde barevně zdůrazňuje strukturu podkladové dřevěné desky, jejíž kresba ji současně námětově inspiruje, tématicky zpracovává široký záběr námětů v abstraktní i realistické podobě – biblické, mystické, symbolické i světské výjevy, zátiší, kytice, krajiny, figurální kompozice, portréty, uskutečnila několik samostatných výstav v Brně, Znojmě, Karlových Varech a výstavu dřevostruktur v Německu (Amberg), zúčastnila se také několika společných výstav po celé ČR, její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v ČR i zahraničí (USA, Kypr, Francie, Německo, Kanada); ZZ: objev nové malířské techniky, tzv. Dřevokresby (viz. www); PC: ilustrátorka – obálky Malých literárních sešitů Múzy moravské v Brně, dětské knihy "Vláček plný hraček", "Zajíc Filuta spěchá do světa", romány J. Janovské "Velikánky", "Gordický uzel", obálka románu V. a M. Petrovských "Poslední den koně"; S: Múza moravská Brno, Sdružení umělců Moravy a Slezska; H: malování, cestování, dějiny umění.


Sken z knihy "SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950–2002" – vydalo Výtvarné centrum Chagall Ostrava v roce 2002. ISBN 80–86171–13–2

Sken z SLOVNÍK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950–2002

Certifikát

Certifikát